+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Grues

Aparcament | Grues

Gestionem des de l’any 1988 aquest servei de retirada amb grues dels vehicles que son denunciats pels Agents de la Policia Local i amb una estreta coordinació i treball realitzat pels nostres inspectors col·laboradors de policia local.

Els vehicles retirats de la via pública, normalment són per infraccions de trànsit, encara que també es fan altra mena de serveis, com abandonaments, precintes per donar compliment a manaments judicials o d’altres organismes oficials, diligències policials, robatoris, residus sòlids, etc. essent retirats al Dipòsit Municipal de Vehicles de Sant Adrià de Besòs, que també gestiona EUSAB.

També es traslladen vehicles per restablir la circulació en accidents de trànsit o vehicles avariats, per manteniment i obres a la via pública, per actes oficials o esdeveniments especials, deixant-los a les mateixes localitzacions o el més a prop possible.

Els serveis es realitzen actuant com a element dissuasiu per evitar les infraccions i com a control de la indisciplina, corregint-la quan es produeixi, tot per donar compliment a les normes de circulació i d’estacionament establertes a les ordenances municipals.

A més, mitjançant la realització d’aquests serveis, es promou i fomenta l’educació viària entre tots els ciutadans, serveix per facilitar la mobilitat i donar millor fluïdesa al trànsit i seguretat viària als carrers, facilitant també mes espais per als vianants, la millora del paisatge urbà i l’aparcament a la nostra ciutat.

Principals Tarifes de retirada de vehicles amb Grues

Vehicles Tipus Import Base Imposable
Bicicletes i tot tipus d'objectes retirats a la via publica segons ordenances municipals
Bicicletes
28,93€
VMP, Ciclomotors / Motocicletes, quadricicles i vehicles similars
57,85€
Turismes i Furgonetes lleugeres tricicles i quadricicles amb motor
119,83€
Furgonetes i Camions
Més de 1.500 a 3.500 Kg. Tara
148,76€
A partir de 3.500 Kg. Tara import minim o segons cost empresa ajena, si es superior
Més de 3500 Kg. Tara - Preu mínim de 413,22€
Segons cost

En els següents serveis que es detallen, la tarifa es redueix al 50%:

  • En el cas que la grua no hagi començat la marxa amb el vehicle arrossegat.
  • Per immobilització del vehicle mitjançant procediment mecànic “Cep”.
  • Pel trasllat de cada vehicle amb personal del servei de la grua o dels agents de l’autoritat.