+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Consulti el distintiu ambiental al teu vehicle

Inicio| Notícies

Consulti el distintiu ambiental al teu vehicle

Pot consultar el Distintiu ambiental de la DGT del teu vehicle al següent enllaç.

https://www.zbe.barcelona/es/zones-baixes-emissions/vehicles-afectats.html
D’aquesta manera podreu saber si el vostre vehicle està afectat per la zona de baixa emissions ZBE.
Afecta de manera fixa, de dilluns a divendres de 7.00 a 20.00 hores, en dies laborables. Així mateix,
hi ha exempció permanent independentment del distintiu que tingui.

  • Vehicles d’emergències (policia, bombers, ambulàncies, cossos i forces de seguretat de l’estat).
  • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (vpmr).
  • Serveis essencials (metges, protecció civil i funeraris).