+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Òrgans de govern

Empresa | Òrgans de govern

La societat està regida i administrada:

  • Per la Junta General d’Accionistes.
  • Pel Consell d’Administració.
  • Per la Gerència.

Junta General d’Accionistes

Actualment la Junta General d’EUSAB està formada pels 21 membres que composen el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:

Consell d’Administració

El Consell d’Administració de la societat duu a terme tot allò que estigui inclòs dins l’objecte social. Actualment està format pels membres següents:

Càrrec Nom
Presidenta
Filomena Cañete Carrillo
Vicepresident
José Antonio Gras Iñigo
Vocal-Conseller
Hugo Ferrer Sáez
Vocal-Conseller
José L. Martinez Cardoso
Vocal-Conseller
Cesc Soriano i Garcia
Vocal-Consellera
Irene Pardo Romera
Vocal-Conseller
Eduardo Alberto Fernandez Silva Méndez
Secretari
Josep Reverendo Carbonell

La Gerència

Càrrec Nom
Gerent
F. Xavier Sánchez