+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Òrgans de govern

Empresa | Òrgans de govern

La societat està regida i administrada:

  • Per la Junta General d’Accionistes.
  • Pel Consell d’Administració.
  • Per la Gerència.

Junta General d’Accionistes

Actualment la Junta General d’EUSAB està formada pels 21 membres que composen el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:

Càrrec Nom Grup municipal
Alcaldessa / Presidenta
Filomena Cañete Carrillo
PSC
Tinents d'alcalde
Hugo Ferrer Sáez
PSC
Jose Luis Martínez Cardoso
PSC
Ruth Sosa García
PSC
Andrés Pozo Cueto
PSC
Anabel Jurado Pérez​
PSC
Rosa Villalonga Robles
PSC
Miriam Chacón Casas
PSC
Regidors
Rubèn Arenas i Garcia
ERC
Cristina Meseguer i Luque
ERC
Antoni Vélez i Barajas
ERC
Pol Carrión i Huguet
ERC
Jordi Borràs i Vivò
ERC
Pedro Sánchez Álvarez
C's
Óscar Marjalizo Hernández
C's
Francisco Navarro Castellón
C's
Rosa Fontana Vinelli
C's
Irene Aldabert González
SAEC
Nuria Torres Fernández
SAEC
Gregorio Camacho Alcalde
MOVEM
Isabel Marcuello García
MES Sant Adrià
Secretari
Josep Reverendo Carbonell
Interventor Accidental
Sergi Fabregat Morelló

Consell d’Administració

El Consell d’Administració de la societat duu a terme tot allò que estigui inclòs dins l’objecte social. Actualment està format pels membres següents:

Càrrec Nom Grup municipal
Presidenta
Filomena Cañete Carrillo
PSC
Vicepresidenta
Ruth Soto García
PSC
Vocal-Conseller
Martí Oliver i Luque
ERC
Vocal-Conseller
Cesc Soriano Garcia
ERC
Vocal-Conseller
Òscar Marjalizo Hernández
C's
Vocal-Conseller
Francisco Navarro Castellón
C's
Vocal-Consellera
Nieves Navarro Gómez
SAEC
Vocal-Conseller
Gregorio Belmonte Ferrer
MOVEM
Vocal-Conseller
Joaquim Miquel Rigau
MES
Secretari
Josep Reverendo Carbonell

La Gerència

La Gerència serà nomenada per la Junta General d’Accionistes.