+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Places mixtes per a residents i zona blava

Empresa | Places mixtes per a residents i zona blava- CAT

Actualment es  disposa d’una zona d’aparcament regulat de Superfície Mitxa:

  • Amb places preferents per a Residents amb distintiu, per a veïns del carrer Pi i Margall ambòs costats, entre els carrers Ricart i Bogatell, i fins als límits territorials de Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
  • I places per a No residents, amb dues màquines de parquímetres per estacionar vehicles amb contril horari limitat (zona blava). 

Aquesta “Zona-2” está ubicada al Passeig de la Pollancreda (Riu), entre els carrers Besòs i Sant Joan, amb un total de 167 places.

A partir del 1 de desembre es poden sol·licitar i tramitar les renovacions de les acreditacions, no es lliurarà l’adhesiu amb la matrícula que havia de posar-se al parabrises del vehicle, ja que hem informatitzat el sistema de control i no serà necessari.

Pot descarregar l’arxiu, emplenar-ho i lliurar-ho per email a: eusabsau@eusab.net, adjuntant la documentació que es sol·licita (en el cas de la renovació, i si no existeix modificació de les dades aportades amb anterioritat, només el justificant de pagament del darrer Impost de Circulació).

Una vegada rebuda la sol·licitud i verificada la documentació, l’informarem del procediment de liquidació de la quota sol·licitada.

Les tarifes de places preferents per a residents amb distintiu són les següents:

Tarifes 2024 de Places preferents per a Residents amb distintiu

Període Import Base Imp.
Mensual
2,89€
Trimestral
7,64€
Semestral
14,46€
Anual
24,79€
L’horari per a les places de residents amb distintiu, de caràcter general diari, és de 08:00 a 20:00 hores, de dilluns a divendres, en dies no festius.
Tarifes Zona Blava (Zona 2 – Pollancreda): Imports Base Imp.
Fracció per Minut (Base Imp.):
Fins a 90 min.: 0,0207€
De 90 a 120 min.: 0,0248€
De 120 a 180 min.: 0,0288€
1 Hora (Base Imp.):
1,24€
Tarifa Zero ( zero emissions - vehicle elèctric):
25% descompte sobre tarifa horària
Retirada Denúncia-Sobrepassar límit horari (B.I.):
7,02€
Retirada Denúncia-Sense tiquet d'estacionament (B.I.):
8,80€
Durada màxima permesa d'estacionament:
180 minuts