+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Qui som?

Empresa | Qui som?

ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, S.A. Unipersonal (EUSAB) és una empresa municipal capital 100% de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que a sessió plenària del 26-11-1987 va acordar la seva constitució que es formalitza el 23 de desembre de 1987, amb durada indefinida i que va iniciar la seva activitat el dia 1 de gener de 1988, per a la gestió directa de la prestació de serveis municipals.

Que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de lAjuntament de Sant Adrià de Besòs, que podrà conferir-li encomanes de gestió i adjudicar-li contractes, exclusivament en aquelles matèries relacionades amb el seu objecte social.

L’àmbit territorial de prestació de serveis de la societat serà el que tècnicament resulti possible de la extensió. 

Es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 10.908, llibre 9.842, foli 18, full 126.639, secció 2a. inscripció 1a. Amb C.I.F. núm. A58478918.

El domicili social està establert a la Placa de la Vila, s/n, Parking Soterrani, les oficines centrals estan ubicades al carrer Ricart, 17, local, de Sant Adrià de Besòs.