+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Què fem?

Empresa | Què fem?

La societat té per objecte la prestació d’aquelles serveis de competència municipal, amb les principals activitats següents:

  • La gestió i explotació dels aparcaments soterranis.
  • L’explotació dels parquímetres instal·lats en les principals vies del centre urbà i l’explotació i gestió de qualsevol altre tipus de zones d’aparcament regulat.
  • L’exercici del servei de retirada amb grua de vehicles denunciats pels agents urbans i el seu trasllat al dipòsit municipal.
  • L’explotació del dipòsit municipal de vehicles.
  • La promoció i la construcció per sí o per compta d’altre, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans destinats a serveis d’estacionament de vehicles.
  • La realització d’estudis, anàlisis i prospeccions de contingut econòmic, urbanístic, territorial i mediambiental relacionats amb l’estacionament de tot tipus de vehicles, i l’aprofitament i explotació, si s’escau, del servei de control d’aigües freàtiques.
  • La gestió directa i l’administració dels Mercats Municipals, de les seves superfícies comercials annexes, i d’altres superfícies comercials, així com dels mercats no sedentaris i ocasionals, fires i d’altres manifestacions comercials eventuals.I d’altres serveis diversos que gestionem i mantenim dependents de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, especificats als Estatuts de la Societat.